Inom området sanering finns många olika varianter.

Asbest

Idag vet vi att det är farligt med asbest och det har nu varit totalförbud mot användning av asbest sedan 1982.

kakelfix med asbest som behöver saneras

Asbest är en mineralfiber som kan virvla upp i luften med dammet vid borrningar, sågningar och rivningar av material där asbest förekommer. De små fibrerna kommer in i lungorna och fastnar där, detta kan på sikt kan orsaka lungsjukdomar som Mesotellom, lungcancer, asbestos, pleurplack m.fl.

Asbestfibrer kan finnas kvar än idag i t.ex. byggnader, mattlim från 50-60 talet, i rörisoleringar, kakelfix, kakelfog, eternitplattor på tak eller fasad. Det kan även finnas i isoleringsmaterial, packningar, elkablar och golvmaterial. I många yrken inom byggbranschen som snickare, rörläggare, elektrieker, städpersonal och golvläggare kan de bli utsatta för asbest. Det är viktigt att veta vart asbest kan förekomma och asbestsanera det så snart det går för att minska riskerna för hälsofaror.

Vid skador och brand

Ifall en lokal på något sätt förstörs eller om en brand sker i lokalen kan asbestfibrerna spridas på grund av skador som kan uppstå i isoleringsmaterial, packningar och cementskivor. Om du kontaktar oss omedelbart efter skadan kan vi ta prover och avgöra om det finns asbest i lokalen. Fördelarna med att sanera asbesten så fort som möjligt är att asbestfibrerna inte kan spridas vidare till oskadade delar av lokalen, det kan därmed minska totalkostnaden för sanering.

Tillstånd och utbildning

Vi har alla tillstånd och den utbildning som krävs av myndigheterna för att göra din asbestsanering på rätt sätt.

PCB: Inventering och sanering

PCB är ett miljögift som finns främst i fogmassor men även i isolerrutor och golvmassor. För att stoppa spridningen av PCB finns det ett lagkrav på att fastighetsägarna ska inventera PCB i byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 och redovisa för tillsynsmyndigheten senast 2008-06-30.

pcbfogsombehoversaneras

All PCB i forgmassor och golvmassor med mer än 0,05 viktprocent (500 ppm) ska saneras och åtgärdas.

Tidplan för sanering av PCB

Fastigheter byggda/renoverade 1956-1969 Senast 30 juni 2014
Fastigheter byggda/renoverade 1970-1973 Senast 30 juni 2016
Industribyggnad byggda renoverade 1958-1973 Senast 30 juni 2016
Invändiga fog- och golvmassor Senast 30 juni 2016

Det är viktigt att inventering och sanering utförs av personal med godkännade för ändamålet.

Anlita oss så planerar vi hela biten för dig.

Rengöring

Vi utför olika sorters rengöringar, städningar och saneringar till exempel när en hyresgäster blivit vräkt och lägenheten är en sanitär olägenhet. Vi kan alltid hjälpa till för att få fram en fräsh miljö igen.

Luktsanering

Vi utför även luktsaneringar och med olika metoder kan vi ta bort röklukt, nikotin och mögellukt.

För att ej få tillbaka den dåliga lukten måste källan hittas. Vi använder oss av olika rengöringsmetoder samt eventuellt foggning, vilket är en metod där kemisk ånga/rök används för att ta bort lukt vi exempelvis brandskador.

Klotter

Vi utför klottersanering och fasadrengöring av alla typer av fasader. Vi använder oss av miljövänliga medel vid rengöring.

Ett bra tips om man misstänker att det finns risk för klotter är att lägga på ett klotterskydd i förebyggande syfte. Detta gör att vid en eventuell nedklottring så är det mycket lättare att återställa fasaden till ursprungligt skick.

Renovering hemma

Behöver ni renovera hemma så chansa inte, det kan finnas asbest i fix och fog i t.ex. badrummet och även under plastmattor i limmet. Vi tar ett prov och kan redan nästa dag återkomma med information om det finns asbest eller inte. Använd dig av ROT-avdraget och få en säkrare miljö när du renoverar hemma.