Vår kurs Heta Arbeten innehåller allt du behöver veta och lite till.

Vad är då Heta Arbeten?

Det är arbeten med:

  • skärande verktyg
  • verktyg som alstrar hög värme ex. svets
  • gasolbrännare

Tillståndsansvarig utfärdar tillstånd samt förvissar sig att reglerna följs. En brandvakt måste alltid finnas under arbetets gång.

Det finns 14 regler som ska följas/upp fyllas.

Man förnyar sin kurs vart 5:e år.