Inom brand arbetar vi med olika områden.

Vi säljer utrustning och gör dokumentation för ditt företag och den årliga översynen.

Brandutrustning

När det gäller brandutrustning tillhandahåller vi det mesta efter dina önskemål, bl.a. handbrandsläckare, filtar och skyltar. Givetvis kontrollerar och laddar om släckare som innehåller pulver, skum eller kolsyra. brandslackare är nödvändigt att ha

Brandvarnare och räddningsstegar för dina specifika behov, kontakta oss för pris.

Utbildning

Vi utbildar i kursen "Heta Arbeten" kontakta oss för aktuella datum. Här finns mer information om kursen Heta Arbeten. Vi utbildar också i SBA - Systematisktbrandskyddsarbete.

Brandtätning

brandtatning arbete

Byggnader delas upp i brandceller som får beteckningar efter hur lång tid de kan motså brand. Dessa beteckningar består av två bokstäver, E = integritet (täthet) och I = isolering. De vanligaste klassningarna är Ei30, Ei60, Ei90 och Ei120 där siffran efter Ei står för den minsta tid i minuter räknat som brandcellen skall klara av att motstå brand. Om byggnadern hade varit brandtätad korrekt från början hade konsekvenserna inte blivit så stora vid en evntuell brand, då hade skadorna varit begränsade till det utrymme som branden började i.

Vi brand och ljudtätar alla typer av genomföringar i väggar och bjälklag. Genomföringar för kablar, ventilation och rör är viktigt att de inte blir en orsak till att en brand sprider sig i en byggnad. 

Brandtätning utförs efter beställning och vi gör dokumentation över utfört arbete.

Brandskyddsmålning

Idag är det vanligt att bärande konstruktioner i stål skall brandskyddsmålas, detta är något som vi självklart utför och sedan redovisar med dokumentation till köparen.