Genomgång av hål i väggar efter renoving av befintlig byggnad. Allt för att skapa den integritet som en korrekt brandvägg behöver ha.

Före brandtätning är väggen inte säker

Före arbetet påbörjades

Efter brandtätning är det tätt runt genomföringarna.IMG 0296

Efter genomfört arbete ser det ut som det skall.

Före tätning av tak mot vägg.

Före arbetets början så kunde branden ta sig igenom här.

Brandsäker tätning gjord vid en mellanvägg.

Efter arbetets avslut så är väggen brandsäker igen.